A Babylon Gym edzőterem (9300 Csorna, Szent István tér 27.) HÁZIRENDJE

A Házirend célja, hogy meghatározza a Babylon Gym edzőteremben tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység érdekében elengedhetetlenek.

A Házirend előírja továbbá a Babylon Gym edzőterem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére vonatkozó, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Babylon Gym edzőterem zártkörű magánklub, amit csak a klubtagok használhatnak.

A klub vezetősége bármely vendég belépését megtagadhatja a házirendben foglaltak megszegése véget.

1.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Babylon Gym területe és eszközparkja csak rendeltetésének megfelelően használható. A Babylon Gym használója nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Babylon Gym egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél nyilvántartásba vett személyek jogosultak engedély birtokában sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.

A Babylon Gym sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitva tartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért, és az üzemeltető azt előzetesen engedélyezte).

A Babylon Gym egész területén videó megfigyelő rendszer működik, amelyet a jogszabályoknak megfelelően tárolunk és kezelünk. Ez alól kivételt képeznek a törvény által nem engedélyezett területek.

A Babylon Gym területén beléptető és üzemeltető rendszer működik. Ezt a vendégek rendeltetésszerűen kötelesek használni.

A Babylon Gym területén a beléptető rendszer két módon üzemelhet:

 • beléptető rendszer, teljesen automata, önműködő (recepciós hiánya).
 • beléptető rendszer recepciós jelenlétével (az új ügyfelek beléptető kártyás regisztrációja, bérletek és táplálék kiegészítők vásárlása csak ebben az esetben lehetséges)

A Babylon Gym  jogosult egy évben 14 napot indokolás nélkül zárva tartani, valamint fenntartja a jogot arra, hogy zártkörű rendezvény esetén (a komplexum egész vagy részterületeiről) az általános vendégkört távol tartsa.

A Babylon Gym sportterületeire belépni csak regisztráció után, érvényes beléptető kártyával és érvényesen megváltott napijeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első bérlet vagy napijegy megvásárlásakor 3 000 Ft beléptető klubtagkártya díj és regisztrációs díj fizetendő, ami pénzre vissza nem váltható.

A Babylon Gym edzőterem általános nyitva tartási rendje:

hétfő – péntek: 05.00 – 21:00
szombat – vasárnap: 07:00 – 17:00 

A Babylon Gym edzőterem működése:

Hétköznapokon: 05.00 – 18.00 óráig és 19.00 – 21.00 óráig
szombat – vasárnap: 07.00 – 17.00 óráig
recepciós nélkül üzemel.

Ezekben az időpontokban az edzőtermet csak regisztrált és érvényes bérlettel rendelkező ügyfelek használhatják.

Az edzőterem hétköznap 18.00 – 19.00 óráig recepciós jelenlétével üzemel.
Ezekben az időpontokban van lehetőség új ügyfél regisztrálására, bérletek és táplálékkiegészítők vásárlására.

Napijegy kizárólag hétköznapokon 18.00 – 19.00 között vásárolható. (Felhasználható kiállítástól számítva 7 napig.)

A Babylon Gym zárva tart vagy önműködő beléptető rendszerrel működik (pultos és személyzet nélkül) az év alábbi napjain:

 • Január 1. (Újév) ZÁRVA
 • Március 15. (1848-as Forradalom Nemzeti Ünnep) 7.00 – 17.00
 • Nagypéntek 7.00 – 17.00
 • Húsvét vasárnap és hétfő 7.00 – 17.00
 • Május 1. (Munka Ünnepe) 7.00 – 17.00
 • Pünkösd hétfő 7.00 – 17.00
 • Augusztus 20. (Államalapítás Ünnepe) 7.00 – 17.00
 • Október 23. (1956-os Forradalom Ünnepe) 7.00 – 17.00
 • November 1. (Mindenszentek napja) 7.00 – 17.00
 • December 24. (Szenteste) 7.00 – 12.00
 • December 25 és 26 (Karácsony) ZÁRVA
 • December 31. (Szilveszter) 7.00 – 12.00

A Babylon Gym szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontig a komplexumot elhagyni.

A Babylon Gym  területén szigorúan TILOS

 • a dohányzás és alkohol fogyasztása,
 • az olyan tevékenység, amely a Babylon Gym szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • minden másokat zavaró, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó tevékenység,
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés,
 • bármely veszélyes anyag, tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), állat bevitele,
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda-anyagok (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása, termékek értékesítése, ügynöki tevékenység.

1.2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az üzemeltető a Babylon Gym sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet, amelyet GDPR 2016/679 EU rendelet alapján bizalmasan kezel.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített „Megállapodás” nevű Regisztrációs adatlapot, ami alapján a recepciós kollégák rögzítik a beléptető rendszerben a személyes adatokat. A vendég a beléptető kártya kiváltásával elfogadja a Babylon Gym edzőterem Házirendjében foglaltakat, tudomásul veszi, és magára tekintve azt kötelezőnek ismeri el.

A Házirendben foglaltak betartását az intézmény alkalmazottai ellenőrzik.

Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

Az első belépéskor a Babylon Gym munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget (a bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében) a személyét igazoló dokumentum bemutatására kérni.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben elhárító, illetőleg az arckép le fotózásától elzárkózó vendégtől az üzemeltető jogosult megtagadni szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt az OpTime rendszerben a GDPR 2016/679 EU rendelet alapján bizalmasan kezeli és tárolja.

Amennyiben a Babylon Gym területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásai bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgókép-, fényképfelvétel) és azokon esetleg bármely vendég látható, a vendég a reklámanyagon való megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Babylon Gym területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 •  gyermekjáték, a vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,
 • díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek stb.,
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet),
 • reklám-, hirdetési, propaganda-, szóróanyag.

1.3. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE

Ha az edző teremben történt bármely előre nem látható okból a terem működését szüneteltetni kell (tűzeset, csőtörés, javítási munkálatok, stb.) A szüneteltetési idővel kitolódik a bérlet érvényessége.

SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN

Szabálytalanság (a jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályoknak a megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a klub tagjai sorából ideiglenesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető az intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérheti; az utóbbiak utasításai szerint kell a továbbiakban minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégnek kötelező a rend és a tisztaság fenntartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A Babylon Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyek sérüléseiért vagy anyagi értékeikben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Babylon Gym recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegélynyújtásához az épület területén kijelölt hely áll rendelkezésre. Önműködő beléptető rendszer esetén (recepciós hiánya) kihelyezett elsősegélydoboz vehető igénybe.  A Babylon Gym területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelőnek az üzemeltető számára a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Önműködő beléptető esetén (recepciós hiánya) a megadott telefonszámon az üzemeltetőt értesíteni kell!

A rendkívüli eseménytől függően haladéktalanul, telefonon értesítendő:

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112
Mentő (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Rendőrség (rendbontás esetén) 107

SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A sportterekre kizárólag az azokon végezhető sporttevékenységhez illő sportfelszerelésben lehet belépni.

A sportterekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

A Babylon Gym területén tiszta, zárt, váltó sportcipő használata kötelező. Amennyiben a vendég nem hoz magával sportcipőt, a vásárolt napijegy nem vész el, azt a legközelebbi látogatáskor jóváírjuk.

Törölköző használata kötelező.

A bőr felületekre súly, súlyzók pakolása szigorúan TILOS!

FOGYASZTÁS

A Babylon Gym két lehetőséget nyújt termékvásárlásra:

 • a termék értékesítése azonnali készpénzes fizetéssel,
 • a termék értékesítése hitelben (a kiadott beléptető kártya alapján), a hitel kiegyenlítése a klub elhagyása előtt történik.

(A hitelben történő fogyasztás utólagos rendezésének elmulasztása esetén a vendég kizárható a klubból, bérletének fennmaradt alkalmait a tartozás rendezéséig nem használhatja fel. A tagkártya tételes forgalma dátumra és időpontra pontosan lekérdezhető, amelyet Babylon Gym a vendég kérésére köteles megmutatni. A tételes forgalom lekérdezésére csak a Babylon Gym vezetősége jogosult.)

RECEPCIÓ

A vendég a belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések stb.) távozáskor köteles a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a belépéskor átvett eszközökért anyagi felelősséggel tartozik.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

A Babylon Gym recepciójában csak a Babylon Gym alkalmazottai tartózkodhatnak.

Tilos a hűtőkből és a pultról terméket elvenni.

1.3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Babylon Gym szolgáltatásai kizárólag érvényes beléptető kártyával, alap belépővel (bérlettel vagy napijegy) vagy egyéb, a Babylon Gym és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás (pl. All You Can Move Sportpass) alapján vehetők igénybe. Kivételek ez alól azok a szolgáltatások, amelyek önállóan, bérlet/belépő vásárlása nélkül is igénybe vehetők (pl.: táplálék kiegészítő vásárlás, stb). A Babylon Gym által kibocsátott bármely beléptető kártya a Babylon Gym tulajdonát képezi. Elvesztése esetén a klubtag köteles a Babylon Gym vezetőségét vagy a recepcióst értesíteni, hogy az azzal történő érvénytelen belépés és károkozás elkerülhetővé váljon.

A negyedéves, féléves, éves bérletek és egyéb egyedi szerződés (pl.: céges szerződés) alapján megvásárolt bérletek az egyedi megállapodások szerint érvényesek és jogosítanak belépésre.

A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet, szigorúan TILOS!  Ennek kijátszása azonnali kitiltással jár az edzőteremből. Az ebből okozott károk megtérítésére az üzemeltető lépéseket kezdeményez.

A beléptető rendszeren egyszerre csak egy ember haladhat át, aki köteles maga után a külső és belső bejárati ajtókat behúzni.

A bejárati ajtókat kitámasztani vagy nyitva hagyni szigorúan TILOS!

A Babylon Gym edzőteremben bekövetkező szándékos károkozást, lopást az üzemeltető azonnal jelenti az illetékes szerveknek, és megteszi a szükséges lépéseket.

A kedvezményes bérletek kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával együtt érvényesek. A Babylon Gym jogosult a felmutatott igazolványokat ellenőrizni.

A Babylon Gym a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz nemenként öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. Az öltözőszekrények használata kötelező. A zuhanytérben papucs használata kötelező. A Babylon Gym az öltözőszekrényben tárolt értéktárgyakért felelősséget nem vállal. A nap végén a zárva hagyott öltözőszekrényeket kinyitjuk a bennük levő holmikat eltávolítjuk. Értéktárgyak tárolására az edzés idejére meghatározott számú értékmegőrzőt biztosítunk.

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsát, a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a Babylon Gym jogosult 1500 Ft/nap napidíjat felszámolni.

A beléptető kártyák elvesztése esetén 1000 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.

Az értékmegőrző kulcsának elvesztése esetén 5000 Ft-ot számolunk fel a zár cseréjére.

A Babylon Gym jogosult az eszközök (pl. törölköző) használatának ellenértékét a bérlet díjon felül meghatározni.

A Babylon Gym területén talált tárgyakat mindenki köteles leadni a recepción. A talált tárgyakat a Babylon Gym egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések:

 • a Babylon Gym szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe;
 • a Babylon Gym sportszolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt, tiszta váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;
 • a szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;
 • a bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat tenni tilos;
 • teljesen önműködő rendszer esetén, ha a vendég egyedül tartózkodik a teremben, a vízszintes fekve nyomás csak a biztonsági tartóval ellátott fekve nyomó padon végezhető, a biztonsági tartó megfelelő beállítása után!
 • a gyakorlatot végző, a szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása tilos;
 • a szolgáltatásokat fertőző betegségben szenvedő személyek nem vehetik igénybe;
 • a sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy más szabályozót, stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg, az ablakokat nem nyitogathatják. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetők a Babylon Gym munkatársainak azzal együtt, hogy a Babylon Gymnek egyedi igényeket nem áll módjában teljesíteni.

FITNESS TEREM

14 éven aluli gyermek nem veheti igénybe a klub sportszolgáltatásait . Ők az edzőtérben nem tartózkodhatnak!

14 és 18 év közötti fiatalok a klub sportszolgáltatásait szülői hozzájárulással vehetik igénybe beléptető kártya és érvényes napijegy vagy bérlet megváltása után.

A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés tilos! Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

A Babylon Gym területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

A fitness teremben kizárólag a Babylon Gym vezetőinek engedélyével rendelkező személyek végezhetnek személyi edzést. A Babylon Gym területén dolgozó személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a szabályok betartására.

A vendég az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

A gépeket használatuk után alaphelyzetüknek megfelelően, az eszközöket (súlyzókat, kézi súlyzókat, rudakat, fit-ball stb.) rendszeresített tároló helyükön kell hátrahagyni.

Az eszközökön való sportoláskor a törölköző használata kötelező.

Az eszközök használatát a teremedző(k) segíthetik és ellenőrizhetik.

CSOPORTOS ÓRÁK

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

A csoportos órákra előzetesen interneten, érvényes bérlet birtokában lehet helyet foglalni a megadott weboldalon. Az órára előre be nem regisztrált vendégek a még szabad helyekre állhatnak be.

Az óra kezdése után érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és a többi vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

Online foglalás esetén nincs mód lemondásra, ilyenkor azonnal lehúzásra kerül az alkalom.

A Babylon Gym vezetősége fenntartja a jogot, hogy az órarendet megváltoztassa, edzőket cseréljen, elbocsásson vagy felvegyen, saját belátása szerint. Erről köteles értesíteni a klubtagot, de a döntést nem kell megindokolnia.

ÖLTÖZŐ, ELŐTÉR

A zuhanytérben, papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben nem vállal felelősséget.

A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.

Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, vagy szennyeződés)!

HATÁLYBALÉPÉS

A Babylon Gym jelen Házirendje bármelyik szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető a recepción.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Kelt Csorna, 2022.06.06.